Pregnant Woman

Dúlaszolgálat

 

A DÚLA SZOLGÁLAT:

Ma már orvosi vizsgálatok igazolják, mennyire fontos az igazán odafigyelő segítség a szülő nő számára a vajúdás és a szülés során: nemcsak a szülés élményét mélyítheti el, hanem annak sikeres lefolyásában és a baba és mama elsődleges kötődésének kialakulásában is fontos tényező az anyukát erősítő, folyamatos érzelmi támogatás. A múlt évszázad során a szülész szakmában lejátszódó nagyszerű technológiai újítások és felfedezések fókuszában főként a szülés fizikai biztonsága, illetve a vajúdó nő fájdalmának csillapítása állt. Az anyuka, a baba és az apa érzelmi igényiről azonban kevés szó esett.

KUTATÁSOK bizonyítják , hogy a szüléskor jelen levő dúla támogatás:

  • az első szülés vajúdási idejét átlagban 2 órával is lerövidítheti

  • 50%-al csökkenti a császármetszés esélyét

  • csökkenti a fájdalomcsillapítás szükségességét

  • segít az édesapáknak is, hogy könnyedebben és önbizalommal telítve vehessenek részt a szülésben

  • segít a szoptatás kezdeti időszakában

  • a dúlát nem kötik „hivatalos” szálak sem kórházakhoz, orvosokhoz, vagy szülésznőkhöz, hanem csakis a kismamákhoz

MIT NEM TEHET ÉRTEM A DÚLA?

A dúla nem helyettesíti az orvost vagy a szülésznőt, az ő szerepe elsősorban az anya érzelmi támogatásában , a róla szóló szerető gondoskodásban rejlik. A dúlának nem feladata és nem is felelőssége a szülés orvosi szempontból való „ menedzselése” . Nem végez vizsgálatokat, nem tölt be klinikai feladatot. A dúla nem hoz a az anya helyett döntéseket. Segít a döntéshez szükséges információ megszerzésében és a szülés előzetes tervezésében, az anya megbeszélheti vele aggodalmát vagy kívánságait, de szülés közben nem lép fel sem az anya , sem a kórházi személyzet nevében a döntések meghozatalánál. A dúla nem ajánl az anyának konkrét intézményt vagy orvost.

HOGYAN SEGÍT A DÚLA A SZÜLÉS UTÁN?

Főleg az egyedi igények és személyes egyeztetés alapján. Sok dúla hétvégeken és még éjjel is elérhető. A dúla azonban nem bébiszitter. Segíthet tanácsaival, esetleg a ház körüli praktikus teendők körül, de nem vállal gyerekfelügyeletet.

MIT GONDOLNAK A SZÜLŐK A DÚLA SZOLGÁLATRÓL?

 

Magyar adatok még nem állnak rendelkezésre, de Nagy-Britanniában a non- profit doula UK szervezet kimutatása szerint a dúlákkal szült anyukák 100%-a kérné a dúlák segítségét ismét, illetve ajánlaná a dúla-szolgálatot más kismamák figyelmébe.

MIKOR ÉRDEMES A DÚLÁT FELKERESNI?

Bármikor. Akár a várandósság előtt is, akár a szülés előtti napokban… Illetve e két időpont közt is bármikor. A posztnatális dúla-szolgálatra pedig természetesen a baba megszületése után.

Pregnant women in yoga class

MIBEN SEGÍTHET A DÚLA?

Doula(dúla): szülés körüli asszonytársi segítő.

A DÚLÁK olyan asszonyok, akik saját tapasztalataik alapján, illetve képzésük során is készülnek arra, hogy a várandóssá, a vajúdás, a szülés alatt és után is az anyukának érzelmi és gyakorlati támogatást nyújtsanak. A doulák képzett laikusok, nem egészségügyi feladatot látnak el, hanem segítő foglalkozásúként érzelmi, pszichológiai támaszt nyújtanak. Segítségükkel a kismamák könnyebben jutnak élményszerű szüléstapasztalatokhoz , ráadásul a dúlákkal megsegített szülések során bizonyítottan kevesebb a beavatkozások száma., kisebb az esély a császármetszésre, a szülés után pedig kevesebben számolnak be depresszióról, és az új anyukák könnyebben boldogulnak a szoptatás kezdeti periódusában. Ezért van, hogy egyre több család választ szüléséhez dúlát.


A szülésznők és a szülész-nőgyógyász orvosok feladata a szülés menetének szakmai felügyelete, ellátása, helyzetértékelés és a szükséges beavatkozások elvégzése. A szülő nőknek azonban szinte állandó, követelő jellegű igénye van a vajúdás, szülés és a gyermekágyas időszak alatt is, hogy személyes, személyre szóló érzelmi támaszt kapjanak. A mai kórházi gyakorlatban a nők ezt az igényüket a szülészorvosokra és a szülésznőkre zúdítják, akik- bár erejükön fölül is igyekeznek- a gyakori , újabb és újabb kapcsolatteremtésben, a műszakok változásában folyamatos támaszt nem tudnak nyújtani. A „papás-szülés „bevezetésével az igények kielégítésének jó része a férjekre hárul. Ők azonban gyakran tanácstalanok és tehetetlennek érzik magukat az ismeretlen közegben, az ismeretlen feladatban, valamint saját gyerekük születéséről lévén szó, ők maguk is sokszor inkább támaszra szorulnak. A jó dúla olyan, mint egy árnyék : mindenhol ott van ahol szükség van rá, de észrevétlenül: nem zavarja saját személyisége előtérbe helyezésével a család meghitt hangulatát. Jelenléte csak háttér, de ez a háttér biztos és megnyugtató. Egy találó dúla-szlogen szerint: „Én vagyok a szülésedben a tofu. Bennem van az összes protein (támogató erő), de nem adok hozzá semmi ízt (irányítást).


A múltban természetes volt az asszonyok számára, hogy az asszonytársak segítsék őket szülés közben, akik saját élményeik, tapasztalatai alapján nyújtanak megerősítést.

Kiterjedt kutatások bizonyítják, hogy a doula jelenlétében zajló szüléskor a szülés körüli komplikációk, beavatkozások szükségessége jelentősen csökken, jobban megy a szoptatás és az anyák elégedettebbek a saját szülésükkel. A szinte hihetetlen eredmények egyedül a folyamatos érzelmi támaszt nyújtó asszonytársi segítőnek köszönhetők.


Dr. Marshall Klaus – nemzetközileg elismert gyermekgyógyász – kutatásai szerint a szülést igen kedvezően befolyásolja a szülés alatt állandóan jelen levő doula, érzelmi támaszt nyújtó asszonytárs ottléte. A kutatások a szülészeti mutatók radikális javulásáról számolnak be.

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A DÚLÁKRA?

Amióta a szülések a családi otthonokból a kórházakba költöztek a szülés körüli gondoskodásnak egyik alapvető alkotóeleme szűnt meg létezni. Régen volt már az, hogy új édesanya családi vagy ismeretségi köréből származó más, már tapasztalt nők folyamatos támogatására számíthatott. Nem egészen egy évszázada még természetesnek számított, hogy a szűkebb vagy tágabb család nőtagjai (anyák, nővérek, nagyanyák, unokatestvérek stb. ) a szülés környéki időszakban jelen voltak, és átsegítették az anyukát új életfeladatának első időszakán szeretetükkel, tanácsaikkal, tapasztalataikkal. Manapság sajnos sok fiatal nő érezheti úgy, hogy nincs más választása, mint hogy a kisbabáját kórházban kell megszülnie, ahol azonban valószínűbb, hogy a szülést mint betegséget kezelik, és az orvosi beavatkozásokra való esély is nagyobb (infúzió, gátmetszés, fogóhasználat, vagy császármetszés stb. ).

MI A KÜLÖNBSÉG A DÚLA ÉS A SZÜLÉSZNŐ ILLETVE ÚJSZÜLÖTTES NŐVÉR KÖZÖTT?

A dúlák általában nem végeztek sem orvosi egyetemet sem nővérképzőt. A legtöbbször azonban maguk is anyák. Nem fognak orvosi diagnózisokat felállítani, vagy kezelést javasolni, de (ami legalább annyira fontos) segítségükkel támogatják az esetleg feleslegesen aggódó szülőket, akár szoptatási, vagy alvási, egészségügyi, vagy bármilyen praktikus témában. A dúlák nem részei a kórházi szülésben résztvevő orvosi „team”-nek sem, de (ha beengedik őket a kórterembe: Magyarországon egyenlőre előzetes kell kérni a kórháztól!!!) vajúdáskor és szüléskor képviselheti a kismama érdekeit, és társa a szülésben. Azonban: nem szállhatnak szembe semmilyen orvosi, vagy szülésznői véleménnyel, vagy javaslattal, viszont tájékoztathatják a vajúdó asszonyt a beavatkozások mellékhatásairól, ezzel segíthetik öt saját felelős döntésében. A dúla az egész szülés alatt az anyával marad, amit az elfoglalt szülésznők gyakran nem tehetnek meg (több anya is vajúdhat egyidejűleg) , és mivel nem a kórházi osztályhoz tartozik, csakis az anya érdekeit fogja szem előtt tartani segítsége során.


MIT TEHET ÉRTED A DÚLA?


A dúlák személyes találkozások és beszélgetések során még a várandósság idején támogatják a kismamát, hogy elkészítse saját szülési tervét, hogy időben és az információk lehető legszélesebb körét számba véve átgondolhassa, milyennek képzeli, kívánja a vajúdást, és szülést, taníthat relaxációs gyakorlatokat, esetleg légzéstechnikát, és segíthet az apának is felkészülni, hogyan nyújthat párjának segítséget a szülés alatt. Fontos mind a szülő(k)nek, mind a dúlának az, hogy néhány alkalommal a szülés előtt találkozzanak, hiszen így nyílik mód arra, hogy személyes viszony alakulhasson ki még a szülés előtt. Természetesen a dúla gyakorlati és érzelmi támogatásával a vajúdás alatt és a szüléskor is jelen van. És a kapcsolat általában a szülés után is fennmarad általában két vagy három családlátogatás erejéig.

Tehát lényeges különbség van a dúla és a szülésznő között, hiszen:


  • a dúla nem lát el orvosi feladatokat

  • jelen van a vajúdás és a szülés TELJES ideje alatt, bármilyen hosszú is az.